Board Members

OFFICE BEARERS

Sri. K K Bhansali
President


Sri. Jitendra Mardia
Hon. Secretary


Sri. Arvind Kumar Doshi
Joint Secretary


 

Sri. Padam Raj Mehta
Vice-President


Sri. Ganapath Raj C. Lodha
Vice-President


Sri. Mahesh Kumar Jain (Nahar)
Joint Secretary


Sri. Prakash Chand Khated
Treasurer


Late Sri. V Premraj Jain
Founder


COMMITTEE MEMBERS

Sri. Ashok Jain (Ranka)
Sri. Bherumal.H.Bhandari
Sri. Dharmichand Chhajer
Sri. Hastimal Sisodia
Sri. G. Hemraj (Mannubhai)
Sri. Mahaveer.M.Khanted
Sri. Pavanchand Nahar
Sri. Prakash Chand Singhvee
Sri. Premchand Chordia
Sri. Rameshchand Nahar
Sri. Sanjay M Dhariwal
Sri. Shantilal Pokarana.B.
Sri. Ashok Bhansali
Sri. Jayantilal Nahar
Sri. Vimal Kumar G Bhandari