Nagesh N.S
Principal
Veena-badrinath
Veena Badarinath
Sanskrit
Malikarjun
Mallikarjuna K
Kannada
Dr-urmila
Urmila Rajpurohit
Hindi

Vidya Srikanth
Biology

Swapna V
Chemistry

Sindhu Bheemesh
Commerce

Sowmyashri S
Commerce

Manjula V
Hindi
Ranganayakulu
Ranganayakulu
Accountency
Sumithra-bhat
Sumithra Bhat
Statistics
Raju C
Raju C
Sign Language
Arjun T L
Arjun T L
Physical Education
sateesh-md
Satish M D
English
Vishalakshi
Vishalakshi M V 
English
nagapushpa
Nagapushpa C
Computer Science
Sandhya
Sandhya B R
Economics
Nirmala-K
Nirmala K
Business Studies
Manjula
Manjula V K
History
Sushma
Sushma S
Chemistry
Ranganath
Ranganath
Electronics
Jagadeesh
Jagadeesh R
Physics
Savitha-A
Savitha A
Physics
Chandrashekhar
Chandrashekharaiah
Mathematics
Renukaprasad
Renuka Prasad G R
Mathematics
Suresh
Suresh H S
Computer Science
Sridevi
Sridevi
Sign language
Veena-bhaskar
Veena Bhaskar
Accountency and Business Studies
Sweetha
Shweta B S
Accountancy / Business Studies